Publikacje

Wierzymy, że niniejsze publikacje pomogą Wam w rozwiązaniu popularnych problemów, z którymi dość często mają do czynienia nasi klienci. W przypadku pytań służymy pomocą.

Ilość publikacji: 27

11.01.2021

 • Instytucje

Czy pandemia COVID-19 może być uzasadnieniem do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji zamiast w formie spisu z natury?

Bartłomiej Petrykowski

15.12.2020

 • Klient indywidualny

Jak dostosować wieloletnie programy mieszkaniowe do nowych przepisów?

Ewa Bożko-Kozikowska

27.11.2020

 • Przedsiębiorstwa

Obowiązkowa kwarantanna a zdolność do pracy

Bartłomiej Petrykowski

21.08.2020

 • Przedsiębiorstwa
 • Instytucje

Nowe obowiązki w inwestycjach w mikroinstalacje PV

Jakub Remesz

07.07.2020

 • Klient indywidualny

Wcześniejsza spłata kredytu konsumenckiego, a obowiązek zwrotu prowizji przez bank

Karolina Tuligowska

14.04.2020

 • Klient indywidualny

Koronawirus a kontakty rodziców z dzieckiem

Karolina Tuligowska

07.04.2020

 • Instytucje

Czy osoba wytwarzająca ścieki może wywiązać się z obowiązku wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych poprzez użyczenie lub dzierżawę zbiornika czy też oczyszczalni położonej na nieruchomości sąsiada?

Ewa Bożko-Kozikowska

06.04.2020

 • Instytucje

Zobowiązywanie Wójta do podejmowania konkretnych działań

Ewa Bożko-Kozikowska

01.04.2020

 • Instytucje

Praca szkół w czasie koronawirusa

Ewa Bożko-Kozikowska

01.04.2020

 • Instytucje

Sesja Rady Gminy

Ewa Bożko-Kozikowska

24.02.2020

 • Przedsiębiorstwa

Ustawa dotycząca nadmiernych opóźnień płatniczych

Jakub Remesz

10.02.2020

 • Klient indywidualny

Reklamacja umowy kredytu waloryzowanego/indeksowanego albo denominowanego kursem franka szwajcarskiego (CHF)

Karolina Tuligowska

15.08.2019

 • Przedsiębiorstwa

Zwrot środków wydanych na podnoszenie kwalifikacji

Ewa Bożko-Kozikowska

14.05.2019

 • Instytucje

Czy jest konieczność uzyskania zgody opiekuna prawnego na osobę opiekuna faktycznego na kanwie ustawy o świadczeniach rodzinnych w zakresie przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego ?

Ewa Bożko-Kozikowska

05.03.2019

 • Instytucje

Na jakim etapie postępowania organ powinien pouczyć stronę postępowania, że jest uprawniona do złożenia wniosku o umorzenie, odstąpienia od żądania zwrotu, odroczenia płatności albo rozłożenia na raty zgodnie z art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej

Ewa Bożko-Kozikowska

12.02.2019

 • Instytucje

Czy świadczenie integracyjne przyznawane na podstawie ustawy o zatrudnieniu socjalnym należy wliczać do dochodu w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej?

Ewa Bożko-Kozikowska

21.01.2019

 • Instytucje

Czy można zmienić już zrealizowaną decyzję o pomocy społecznej ?

Ewa Bożko-Kozikowska

10.01.2019

 • Instytucje

Roszczenia Odwołanego dyrektora Szkoły

Ewa Bożko-Kozikowska

19.12.2018

 • Instytucje

Czy Wójt / Burmistrz / Prezydent Miasta powinien udzielić nowych pełnomocnictw?

Ewa Bożko-Kozikowska

05.12.2018

 • Instytucje

Czy pracownik samorządowy wykonujący pracę w godzinach nadliczbowych jest uprawniony do otrzymania z tego tytułu dodatku do wynagrodzenia?

Ewa Bożko-Kozikowska

23.11.2018

 • Przedsiębiorstwa

Czy możliwe jest zachowanie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa po śmierci właściciela?

Ewa Bożko-Kozikowska

22.11.2018

Zarządca sukcesyjny

Karolina Kruszyńska

22.08.2017

Certyfikaty w kontekście nowej ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Marcin Siemienkiewicz

21.08.2017

Nowe przepisy dotyczące transportu na terenie Francji

Sylwia Kostkiewicz

17.08.2017

 • Przedsiębiorstwa

Nowe prawo upadłościowe szansą dla przedsiębiorców?

Sylwia Kostkiewicz

16.08.2017

Słów kilka o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

Marcin Siemienkiewicz

21.03.2017

Intercyza małżeńska, jako bufor bezpieczeństwa przedsiębiorcy na ciężkie czasy.

Marcin Siemienkiewicz

Porozmawiajmy,
teraz także on-line

Działamy on-line!

W obliczu panującej pandemii SARS-CoV-2 pragniemy prosić Państwa o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa odwiedzając nasze Kancelarie. Jednocześnie przypominamy, iż nieprzerwanie pracujemy on-line. Zapraszamy do naszych oddziałów lub skorzystania z e-Kancelarii.

 

Sopot

ul. Bitwy pod Płowcami 32/1

81-730 Sopot

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdańsk

al. Generała Józefa Hallera 169/15,

80-416 Gdańsk

Nawiguj z google

Zadzwoń

Starogard Gdański

ul. Rynek 23/3,

83-200 Starogard Gdański

Nawiguj z google

Zadzwoń