exclusion

Dla Instytucji

Komu przysługuje dodatek węglowy po zmianie z 27 października 2022 r. do ustawy o dodatku węglowym? Poradnik dla Samorządów.

 

Według zmian do ustawy o dodatku węglowym, obowiązujących od 3 listopada 2022 r. (przyjętych ustawą z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, Dz.U. 2022. poz. 2236), dodatek węglowy mogą otrzymać:

  1. osoby, które nie zgłosiły źródła ciepła w ogóle;
  2. osoby, które zgłosiły źródła ciepła po 11 sierpnia 2022 r.;
  3. osoby, które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego w terminie, a organ posiada informacje wskazujące, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania;
  4. osoby, które mieszkają w lokalach, które nie są budynkami mieszkalnymi (np. stare budynki gospodarcze, ale organ posiada informacje, że rzeczywiście mieszkają w nich całorocznie gospodarstwa domowe);
  5. osoby, które pod jednym adresem mają wyodrębnione lokale, w których mieszkają odrębne gospodarstwa domowe.

 

Obecną zasadą jest, że dodatek przysługuje na jeden lokal, w którym mieszka gospodarstwo domowe.  

 

Ad. 1, 2, 3 i 4.
Z art. 15f i 15g wynika swoboda organu do działania i przyznania dodatku wszędzie tam, gdzie zachodzi taka potrzeba, czyli wszędzie tam, gdzie mieszkają ludzie i korzystają z pieca na węgiel. Według nowych przepisów wójt będzie mógł przyznać dodatek węglowy z urzędu. „W przypadku posiadania informacji wskazujących, że osoba, która nie złożyła wniosku o wypłatę dodatku węglowego, spełnia warunki jego przyznania wynikające z ustawy, wójt, burmistrz albo prezydent miasta może przeprowadzić wywiad środowiskowy w celu ustalenia prawa do tego dodatku”.
W mojej ocenie organ posiada informacje o dodatkach węglowych tam, gdzie uprzednio odmówił wypłaty dodatku lub pozostawił sprawę bez rozpoznania, może więc w tych przypadkach wszcząć postępowanie z urzędu i przyznać dodatek, po wydaniu decyzji.

 

W przypadku przyznania dodatku na podstawie decyzji wójta, organ ma obowiązek przeprowadzić wywiad środowiskowy, w trakcie którego ustali, czy dane gospodarstwo domowe posiada prawo do uzyskania dofinansowania w kwocie 3 tys. zł, to znaczy:


a) czy źródło ciepła to kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe;

b) czy mamy do czynienia z lokalem (definicja ustawowa lokalu mieszkalnego znalazła się w ustawie z 24 czerwca 1994 r. o własności lokali; zgodnie z art. 2 ust. 2 samodzielnym lokalem mieszkalnym, w rozumieniu ustawy, jest wydzielona trwałymi ścianami w obrębie budynku izba lub zespół izb, przeznaczonych na stały pobyt ludzi, które wraz z pomieszczeniami pomocniczymi służą zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych);

c)  czy lokal zamieszkuje gospodarstwo domowe i kto wchodzi w jego skład (celem ustalenia, czy wnioski nie pochodzą od osób z tego samego gospodarstwa);

d) czy zgłoszono źródło ciepła do CEEB; w przypadku braku zgłoszenia, organ sam dokonuje zgłoszenia zgodnie z ustalonym stanem faktycznym.

Na podstawie notatki sporządzonej w trakcie wywiadu, organ wydaje decyzję administracyjną.

 

Ad. 5.
W myśl obowiązującej już ustawy, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przyznaje dodatek węglowy w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ogrzewania. 

Jak możemy porozmawiać?

Jesteśmy dostępni nie tylko w biurach stacjonarnych. Bez wychodzenia z domu możesz już dziś porozmawiać z nami o swojej sprawie.

Zadzwoń lub napisz

Sekretariat

Skontaktuj się

+48 691 913 330

lub napisz kancelaria@gramatowscy.pl

Umów spotkanie

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Porozmawiajmy,
teraz także on-line

Pomoc prawna także on-line!

Od wielu już lat naszym klientom oferujemy możliwość zdalnej współpracy, stosując nasze sprawdzone narzędzia: e-Poradę i e-Kancelarię. Czekamy na Państwa nie tylko w naszych oddziałach - zapraszamy również do skorzystania z wideorozmowy lub e-Kancelarii.
 

Sopot

ul. Bitwy pod Płowcami 32/1

81-730 Sopot

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdańsk

al. Generała Józefa Hallera 169/15,

80-416 Gdańsk

Nawiguj z google

Zadzwoń

Starogard Gdański

ul. Rynek 23/3,

83-200 Starogard Gdański

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdynia

ul. Gniewska 24 A/10,

81-047 Gdynia

Nawiguj z google

Zadzwoń

Zadzwoń

Sekretariat

691 913 330

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:30

Wyślij e-mail

Sekretariat

kancelaria@gramatowscy.pl

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:30

Skorzystaj z wideochatu

Połącz się teraz online

Połącz wideo

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:30

Spotkajmy się

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Spotkajmy się w wybranej siedzibie kancelarii,
aby omówić Twoją sprawę.