exclusion

Klient indywidualny

Czy obywatelowi z Ukrainy, przybywającemu do Polski po inwazji Rosji na Ukrainę, może być przyznana Karta Dużej Rodziny?

 

Do obywateli z Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Polski po 24 lutego br., stosuje się przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022 r. (t.j. Dz.U.2022 poz. 583). Ustawa reguluje ich status, wynikający z art. 2 ust. 1 oraz zakres pomocy, zgodnie z którym obywatele Ukrainy, którzy przybyli legalnie na terytorium Polski po 24 lutego br. i deklarują zamiar zostania w Polsce, mogą legalnie w niej przebywać przez okres 18 miesięcy począwszy od 24 lutego br. Legalność pobytu wynika więc z mocy ustawy i ma charakter szczególny obok statusu uchodźcy czy cudzoziemca. Można powiedzieć, że jest to odmienny i niezależny charakter legalnego pobytu.  Potwierdza to choćby art. 2 ust. 3 ustawy, z którego wynika, że do osób z Ukrainy przybywających na terytorium po 24 lutego br. statusu uchodźcy nie stosuje się, podobnie jak zezwoleń na pobyt stały, zezwoleń na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwoleń na pobyt czasowy, ochrony uzupełniającej, zgody na pobyt tolerowany czy  zgody na pobyt ze względów humanitarnych.

Tym samym Ukraińcy przybywający do Polski po 24. lutego br. nie są w kręgu osób uprawnionych do otrzymania Karty Dużej Rodziny. Kartę Dużej Rodziny można bowiem przyznać jedynie osobom  wymienionym w art. 5 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ze zm., którymi są w szczególności:

- osoby posiadające obywatelstwo polskie,

- cudzoziemcy mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy;

- obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, posiadający prawo pobytu lub prawo stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak możemy porozmawiać?

Jesteśmy dostępni nie tylko w biurach stacjonarnych. Bez wychodzenia z domu możesz już dziś porozmawiać z nami o swojej sprawie.

Zadzwoń lub napisz

Sekretariat

Skontaktuj się

+48 691 913 330

lub napisz kancelaria@gramatowscy.pl

Umów spotkanie

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Porozmawiajmy,
teraz także online

Pomoc prawna także online!

Od wielu już lat naszym klientom oferujemy możliwość zdalnej współpracy, stosując nasze sprawdzone narzędzia, jakimi są e-Porada i e-Kancelaria. Czekamy na Państwa nie tylko w naszych oddziałach - zapraszamy również do skorzystania z wideorozmowy, porady prawnej online lub czatu.

Sopot

ul. Bitwy pod Płowcami 32/1

81-730 Sopot

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdańsk

al. Generała Józefa Hallera 169/15,

80-416 Gdańsk

Nawiguj z google

Zadzwoń

Starogard Gdański

ul. Rynek 21/2,

83-200 Starogard Gdański

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdynia

ul. Gniewska 24 A/10,

81-047 Gdynia

Nawiguj z google

Zadzwoń

Zadzwoń

Sekretariat

691 913 330

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Wyślij e-mail

Sekretariat

kancelaria@gramatowscy.pl

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Skorzystaj z wideochatu

Połącz się teraz online

Połącz wideo

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Spotkajmy się

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Spotkajmy się w wybranej siedzibie kancelarii,
aby omówić Twoją sprawę.