exclusion

Dla Instytucji

Jakie ulgi może stosować Organ w przypadku złożenia wniosku z art. 104 ustawy o pomocy społecznej?

Prawidłowy wniosek będzie dotyczył:
 

A). w przypadku świadczenia nienależnego:

  • umorzenia świadczenia nienależnie pobranego w całości lub części;
  • odroczenia terminu płatności świadczenia nienależnie pobranego ze wskazaniem we wniosku daty końcowego terminu płatności;
  • rozłożenia na raty świadczenia nienależnie pobranego ze wskazaniem we wniosku liczby rat, ich wysokości, terminów płatności każdej z rat;
     

B). w przypadku wydatków lub opłat:

  • odstąpienia od żądania zwrotu wydatków lub opłat w całości lub części;
  • odroczenia terminu płatności wydatków lub opłat ze wskazaniem we wniosku daty końcowego terminu płatności;
  • rozłożenia na raty wydatków lub opłat ze wskazaniem we wniosku liczby rat, ich wysokości, terminów płatności każdej z rat.


Możliwe jest złożenie również wniosku z wymieniem paru lub wszystkich opcji z lit. A albo B.
 

Jeżeli mimo tego strona złoży o przyznanie ulgi nieznanej art. 104 ust. 4 ups ( lub niepełnej wg. powyższych opcji) warto wezwać wnioskującego w trybie art. 64 ust. 2 kpa w zw. z art. 14 ups do sprecyzowania wniosku. Rolą organu jest ocena wniosku, nie można go modyfikować z urzędu. Poza tym nie jest możliwe częściowo uwzględnić podania o rozłożenie na raty, gdyż każdy ze składników tej ulgi ma charakter indywidualny i odmienne ukształtowanie go wbrew woli strony jest równoznaczne z nieuwzględnieniem całości podania (tak: W. Maciejko, Świadczenia rodzinne, Komentarz, wydanie 4 C.H.BECK Warszawa 2014, s. 347 – 348). Gdyby organ rozstrzygnął także w zakresie spoza żądania zawartego we wniosku, jego działanie byłoby sprzeczne z ustawą skoro wprost wskazuje się, że jest to tylko i wyłącznie postępowanie wnioskowe. Należy podkreślić, iż ustawodawca w ustawie o świadczenia rodzinnych jak również w ustawie o pomocy społecznej, wyraźnie zaznaczył, że to konkretne  i sprecyzowane wnioski decydują o formie skorzystania z pomocy przez osobę uprawnioną do jej otrzymania w ramach przepisów cytowanych powyżej ustaw (tak: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Białymstoku z dnia 24 listopada 2015 r. II SA/Bk 635/15: „W sprawie powyższej skarżąca konsekwentnie żądała tylko umorzenia lub odroczenia nienależnie pobranego świadczenia. Ma to odzwierciedlenie we wniosku, w wywiadzie środowiskowym oraz w odwołaniu od decyzji I instancji. Tak więc gdyby organ rozstrzygnął także w zakresie rozłożenia na raty lub częściowego umorzenia powyższej kwoty – wyszedłby poza żądanie zawarte w oświadczeniach skarżącej sprecyzowanych przez nią w wyżej wymienionych pismach”).

Podstawa prawna
II SA/Sz 268/16 - Wyrok WSA w Szczecinie
art. 104 ust. 4 ups
art. 104 ust. 3

Jak możemy porozmawiać?

Jesteśmy dostępni nie tylko w biurach stacjonarnych. Bez wychodzenia z domu możesz już dziś porozmawiać z nami o swojej sprawie.

Zadzwoń lub napisz

Sekretariat

Skontaktuj się

+48 691 913 330

lub napisz kancelaria@gramatowscy.pl

Umów spotkanie

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Porozmawiajmy,
teraz także online

Pomoc prawna także online!

Od wielu już lat naszym klientom oferujemy możliwość zdalnej współpracy, stosując nasze sprawdzone narzędzia, jakimi są e-Porada i e-Kancelaria. Czekamy na Państwa nie tylko w naszych oddziałach - zapraszamy również do skorzystania z wideorozmowy, porady prawnej online lub czatu.

Sopot

ul. Bitwy pod Płowcami 32/1

81-730 Sopot

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdańsk

al. Generała Józefa Hallera 169/15,

80-416 Gdańsk

Nawiguj z google

Zadzwoń

Starogard Gdański

ul. Rynek 21/2,

83-200 Starogard Gdański

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdynia

ul. Gniewska 24 A/10,

81-047 Gdynia

Nawiguj z google

Zadzwoń

Zadzwoń

Sekretariat

691 913 330

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Wyślij e-mail

Sekretariat

kancelaria@gramatowscy.pl

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Skorzystaj z wideochatu

Połącz się teraz online

Połącz wideo

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Spotkajmy się

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Spotkajmy się w wybranej siedzibie kancelarii,
aby omówić Twoją sprawę.