exclusion

Dla Instytucji

Jakie ulgi może stosować Organ w przypadku złożenia wniosku z art. 104 ustawy o pomocy społecznej?

Prawidłowy wniosek będzie dotyczył:
 

A). w przypadku świadczenia nienależnego:

  • umorzenia świadczenia nienależnie pobranego w całości lub części;
  • odroczenia terminu płatności świadczenia nienależnie pobranego ze wskazaniem we wniosku daty końcowego terminu płatności;
  • rozłożenia na raty świadczenia nienależnie pobranego ze wskazaniem we wniosku liczby rat, ich wysokości, terminów płatności każdej z rat;
     

B). w przypadku wydatków lub opłat:

  • odstąpienia od żądania zwrotu wydatków lub opłat w całości lub części;
  • odroczenia terminu płatności wydatków lub opłat ze wskazaniem we wniosku daty końcowego terminu płatności;
  • rozłożenia na raty wydatków lub opłat ze wskazaniem we wniosku liczby rat, ich wysokości, terminów płatności każdej z rat.


Możliwe jest złożenie również wniosku z wymieniem paru lub wszystkich opcji z lit. A albo B.
 

Jeżeli mimo tego strona złoży o przyznanie ulgi nieznanej art. 104 ust. 4 ups ( lub niepełnej wg. powyższych opcji) warto wezwać wnioskującego w trybie art. 64 ust. 2 kpa w zw. z art. 14 ups do sprecyzowania wniosku. Rolą organu jest ocena wniosku, nie można go modyfikować z urzędu. Poza tym nie jest możliwe częściowo uwzględnić podania o rozłożenie na raty, gdyż każdy ze składników tej ulgi ma charakter indywidualny i odmienne ukształtowanie go wbrew woli strony jest równoznaczne z nieuwzględnieniem całości podania (tak: W. Maciejko, Świadczenia rodzinne, Komentarz, wydanie 4 C.H.BECK Warszawa 2014, s. 347 – 348). Gdyby organ rozstrzygnął także w zakresie spoza żądania zawartego we wniosku, jego działanie byłoby sprzeczne z ustawą skoro wprost wskazuje się, że jest to tylko i wyłącznie postępowanie wnioskowe. Należy podkreślić, iż ustawodawca w ustawie o świadczenia rodzinnych jak również w ustawie o pomocy społecznej, wyraźnie zaznaczył, że to konkretne  i sprecyzowane wnioski decydują o formie skorzystania z pomocy przez osobę uprawnioną do jej otrzymania w ramach przepisów cytowanych powyżej ustaw (tak: Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego siedziba w Białymstoku z dnia 24 listopada 2015 r. II SA/Bk 635/15: „W sprawie powyższej skarżąca konsekwentnie żądała tylko umorzenia lub odroczenia nienależnie pobranego świadczenia. Ma to odzwierciedlenie we wniosku, w wywiadzie środowiskowym oraz w odwołaniu od decyzji I instancji. Tak więc gdyby organ rozstrzygnął także w zakresie rozłożenia na raty lub częściowego umorzenia powyższej kwoty – wyszedłby poza żądanie zawarte w oświadczeniach skarżącej sprecyzowanych przez nią w wyżej wymienionych pismach”).

Podstawa prawna
II SA/Sz 268/16 - Wyrok WSA w Szczecinie
art. 104 ust. 4 ups
art. 104 ust. 3

Jak możemy porozmawiać?

Jesteśmy dostępni nie tylko w biurach stacjonarnych. Bez wychodzenia z domu możesz już dziś porozmawiać z nami o swojej sprawie.

Zadzwoń lub napisz

Sekretariat

Skontaktuj się

+48 691 913 330

lub napisz kancelaria@gramatowscy.pl

Umów spotkanie

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Porozmawiajmy,
teraz także on-line

Pomoc prawna także on-line!

Od wielu już lat naszym klientom oferujemy możliwość zdalnej współpracy, stosując nasze sprawdzone narzędzia: e-Poradę i e-Kancelarię. Czekamy na Państwa nie tylko w naszych oddziałach - zapraszamy również do skorzystania z wideorozmowy lub e-Kancelarii.
 

Sopot

ul. Bitwy pod Płowcami 32/1

81-730 Sopot

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdańsk

al. Generała Józefa Hallera 169/15,

80-416 Gdańsk

Nawiguj z google

Zadzwoń

Starogard Gdański

ul. Rynek 23/3,

83-200 Starogard Gdański

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdynia

ul. Gniewska 24 A/10,

81-047 Gdynia

Nawiguj z google

Zadzwoń

Zadzwoń

Sekretariat

691 913 330

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:30

Wyślij e-mail

Sekretariat

kancelaria@gramatowscy.pl

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:30

Skorzystaj z wideochatu

Połącz się teraz online

Połącz wideo

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:30

Spotkajmy się

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Spotkajmy się w wybranej siedzibie kancelarii,
aby omówić Twoją sprawę.