exclusion

Klient indywidualny

Alimenty po rozwodzie na rzecz byłego małżonka

 

Rozwód jest zdarzeniem, które prawie zawsze wywiera wpływ na sytuację majątkową małżonków. W wyroku rozwodowym, na żądanie jednego z małżonków, sąd może zasądzić alimenty od współmałżonka.


Były małżonek może także żądać alimentów w odrębnym postępowaniu, a nie tylko w trakcie trwania sprawy rozwodowej.


Obowiązkiem alimentacyjnym nazywamy obowiązek dostarczenia środków utrzymania na zaspokojenie podstawowych, ale nie tylko, bo także usprawiedliwionych potrzeb.


Powstanie obowiązku alimentacyjnego między małżonkami zależy od tego, kto ponosi winę za rozpad pożycia małżeńskiego. Należy wskazać na dwie sytuacje.


Po pierwsze w przypadku, kiedy żaden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, alimentów może żądać:
– małżonek winny od małżonka drugiego również winnego,
– małżonek niewinny od małżonka również niewinnego.


Jednak, żeby domagać się alimentów od byłego małżonka w tej sytuacji, należy pozostawać w niedostatku. Nie wystarczy samo pogorszenie się naszej sytuacji. Pojęcie niedostatku nie jest określone w przepisach prawa, a jego wyjaśnienia należy szukać w orzecznictwie sądów.


Sądy uznają, że „w niedostatku znajduje się ten, kto nie może własnymi siłami zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części; a usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunki bytowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i wieku” (III AUa 1455/15 ).


Stan niedostatku może istnieć w chwili wydania orzeczenia o rozwodzie, a także może powstać po orzeczeniu rozwodu. Dlatego z powództwem o alimenty od byłego małżonka można wystąpić nie tylko w trakcie trwania sprawy rozwodowej. Zasądzenie oraz wysokość alimentów w tym przypadku uzależnione jest również od możliwości zarobkowo–finansowych zobowiązanego do płacenia alimentów. Obowiązek alimentacyjny co do zasady wygasa po pięciu latach od orzeczenia rozwodu, chyba że sąd w wyjątkowych sytuacjach wydłuży ten obowiązek. Orzekając o przedłużeniu 5-letniego terminu trwania obowiązku alimentacyjnego między byłymi małżonkami, sąd powinien oznaczyć w sentencji wyroku okres, na jaki ten termin został przedłużony, jeżeli w okolicznościach sprawy możliwe jest oznaczenie końcowej daty przedłużenia. W innych wypadkach sąd orzeka o przedłużeniu czasu trwania obowiązku alimentacyjnego bez oznaczenia terminu końcowego. W razie ustania wyjątkowych okoliczności, które spowodowały przedłużenie, zobowiązany były małżonek będzie mógł – na podstawie art. 138 k.r.o. – żądać zmiany rozstrzygnięcia przez ograniczenie czasu trwania obowiązku alimentacyjnego.


Inną przyczyną wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego jest zawarcie nowego związku małżeńskiego przez małżonka, na rzecz którego alimenty są płacone.


Po drugie w przypadku, kiedy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, alimentów może żądać małżonek niewinny. W tej sytuacji możemy mówić o rozszerzonym obowiązku alimentacyjnym. W przypadku tego obowiązku, alimenty mają zaspokoić usprawiedliwione potrzeby małżonka niewinnego.


Nie wymaga się, aby małżonek niewinny znajdował się w niedostatku. Wystarczy, aby rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego. Wykładnia przesłanki „istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego” powinna polegać na porównywaniu każdorazowej sytuacji materialnej małżonka niewinnego z tym położeniem, które by istniało, gdyby rozwód nie został w ogóle orzeczony i gdyby małżonkowie kontynuowali pożycie. Sąd, orzekając o zasądzeniu alimentów, porównuje sytuację materialną małżonka niewinnego z jego sytuacją sprzed orzeczenia rozwodu. Obowiązek alimentacyjny w tej sytuacji może trwać aż do śmierci. Jednak podobnie jak w pierwszym przypadku, kiedy żaden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, tak i w przypadku, gdy jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego, przyczyną powodującą wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego jest zawarcie nowego małżeństwa przez małżonka, na rzecz którego alimenty są płacone.

Jak możemy porozmawiać?

Jesteśmy dostępni nie tylko w biurach stacjonarnych. Bez wychodzenia z domu możesz już dziś porozmawiać z nami o swojej sprawie.

Zadzwoń lub napisz

Sekretariat

Skontaktuj się

+48 691 913 330

lub napisz kancelaria@gramatowscy.pl

Umów spotkanie

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Porozmawiajmy,
teraz także on-line

Pomoc prawna także on-line!

Od wielu już lat naszym klientom oferujemy możliwość zdalnej współpracy, stosując nasze sprawdzone narzędzia: e-Poradę i e-Kancelarię. Czekamy na Państwa nie tylko w naszych oddziałach - zapraszamy również do skorzystania z wideorozmowy lub e-Kancelarii.
 

Sopot

ul. Bitwy pod Płowcami 32/1

81-730 Sopot

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdańsk

al. Generała Józefa Hallera 169/15,

80-416 Gdańsk

Nawiguj z google

Zadzwoń

Starogard Gdański

ul. Rynek 23/3,

83-200 Starogard Gdański

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdynia

ul. Gniewska 24 A/10,

81-047 Gdynia

Nawiguj z google

Zadzwoń

Zadzwoń

Sekretariat

691 913 330

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:30

Wyślij e-mail

Sekretariat

kancelaria@gramatowscy.pl

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:30

Skorzystaj z wideochatu

Połącz się teraz online

Połącz wideo

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:30

Spotkajmy się

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Spotkajmy się w wybranej siedzibie kancelarii,
aby omówić Twoją sprawę.