exclusion

Dla Instytucji

Czy pandemia COVID-19 może być uzasadnieniem do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji zamiast w formie spisu z natury?

   1. Czy pandemia COVID-19 może być uzasadnieniem do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji zamiast w formie spisu z natury?
    2. Czy, jeśli w jednostce będą problemy z przeprowadzeniem spisu z natury z powodu COVID-19, można będzie go zastąpić weryfikacją stanu środków trwałych z dokumentacją?
    3. Czy ww. zmiany mogą istotnie wpłynąć podczas kontroli na konsekwencje kierownika jednostki w zakresie naruszenia dyscypliny finansów publicznych?

Zgodnie z art. 4 ust. 1 w zw. z art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, zasadą jest przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury. Art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy wskazuje jednak, że w przypadku znacznie utrudnionego dostępu do środków trwałych - skutkującego tym, że przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe -  możliwe jest przeprowadzenie inwentaryzacji drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości tych składników.
Ustawodawca w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie odniósł się bezpośrednio do rozważanej kwestii, tj. mimo epidemii koronawirusa nie uchylił obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji poprzez spis z natury.

Należy jednak zauważyć, że w oparciu o art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości, na stronie internetowej Ministerstwa Finansów pojawiły się rekomendacje Komitetu Standardów Rachunkowości w zakresie "Sprawozdań finansowych w czasie pandemii COVID -19", gdzie wskazano problemy związane m.in. z zebraniem komisji, ograniczonym dostępem do składników podlegających spisowi itp. W rekomendacjach wskazuje się, że biorąc pod uwagę odpowiedzialność Kierownika jednostki za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji, art. 4 ust. 5 ustawy wymaga podjęcia właściwych działań zaradczych i dostosowawczych odpowiadających na faktycznie występujące utrudnienia związane z COVID-19. Działania te mają zapewnić dotrzymanie terminów inwentaryzacji (w tym jej rozliczenie) i jej kompletność. W rekomendacjach wskazano, że - z uwagi na epidemię koronawirusa - Kierownik jednostki, po dokonaniu oceny uprawnionych ryzyk wpływających na jej działalność, uprawniony jest do zadecydowania o skorzystaniu z zezwolenia zawartego w art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. przeprowadzeniu inwentaryzacji w drodze weryfikacji. W takiej sytuacji dokument uzasadniający przeprowadzenie inwentaryzacji drogą weryfikacji zamiast spisu z natury wraz z dokumentacją potwierdzającą porównanie danych ksiąg rachunkowych na dzień bilansowy z odpowiednimi dokumentami powinien stanowić załącznik do protokołu weryfikacji. 

Komitet Standardów Rachunkowości działa przy Ministrze Finansów na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie zakresu działania i sposobu organizacji Komitetu Standardów Rachunkowości. Wytyczne tego ciała można więc traktować jako oficjalne wytyczne Ministerstwa w przedmiocie interesującego Państwa tematu. Tym samym wynika z nich możliwość odstąpienia od przeprowadzenia ze spisu z natury na rzecz inwentaryzacji w drodze dokumentacji. 
Art. 4 ust. 5 ustawy nakłada na Kierownika jednostki odpowiedzialność za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji. Ewentualne nieprawidłowości w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji ww. złagodzonej formie mogą więc wpłynąć na tę odpowiedzialność. Odstąpienie od spisu z natury z uwagi na stan epidemii koronawirusa należy więc szczegółowo uzasadnić, wskazując na czynniki negatywne (np. ilość dotychczasowych zarażeń w jednostce, trudności z dostępem do danych składników majątku w danym regionie z uwagi na panujące ograniczenia, ogólną skalę zakażeń w danym obszarze itp.) oraz na czynniki pozytywne (np. brak znacznych zmian składników aktywów i środków trwałych rok do roku). W mojej ocenie takie uzasadnienie oraz maksymalna staranność w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji winny uchronić od ponoszenia odpowiedzialności na gruncie przywołanego przepisu.

 

Jak możemy porozmawiać?

Jesteśmy dostępni nie tylko w biurach stacjonarnych. Bez wychodzenia z domu możesz już dziś porozmawiać z nami o swojej sprawie.

Zadzwoń lub napisz

Sekretariat

Skontaktuj się

+48 691 913 330

lub napisz kancelaria@gramatowscy.pl

Umów spotkanie

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Porozmawiajmy,
teraz także online

Pomoc prawna także online!

Od wielu już lat naszym klientom oferujemy możliwość zdalnej współpracy, stosując nasze sprawdzone narzędzia, jakimi są e-Porada i e-Kancelaria. Czekamy na Państwa nie tylko w naszych oddziałach - zapraszamy również do skorzystania z wideorozmowy, porady prawnej online lub czatu.

Sopot

ul. Bitwy pod Płowcami 32/1

81-730 Sopot

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdańsk

al. Generała Józefa Hallera 169/15,

80-416 Gdańsk

Nawiguj z google

Zadzwoń

Starogard Gdański

ul. Rynek 21/2,

83-200 Starogard Gdański

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdynia

ul. Gniewska 24 A/10,

81-047 Gdynia

Nawiguj z google

Zadzwoń

Zadzwoń

Sekretariat

691 913 330

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Wyślij e-mail

Sekretariat

kancelaria@gramatowscy.pl

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Skorzystaj z wideochatu

Połącz się teraz online

Połącz wideo

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:15-16:00

Spotkajmy się

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Spotkajmy się w wybranej siedzibie kancelarii,
aby omówić Twoją sprawę.