exclusion

Dla Instytucji

Czy Wójt / Burmistrz / Prezydent Miasta powinien udzielić nowych pełnomocnictw?

Rozstrzygając problem kontynuacji obowiązywania pełnomocnictw udzielonych przez Wójta ubiegłej kadencji, odwołać należy się do doktrynalnego rozróżnienia organu i piastuna organu.

Piastunem organu jest konkretna osoba (lub w przypadku organów kolegialnych zespół osób). Zmiana piastuna organu tj. osoby, której przypisuje się funkcje organu, nie wpływa na zmianę organu jako takiego, organ ten dalej istnieje. Stąd też np. śmierć danej osoby nie przesądza ani o nieistnieniu organu, ani też o konieczności jego likwidacji. Organ gminy jakim jest wójt działa niezależnie od jego obsady personalnej, co wiąże się z ciągłością państwa i ciągłością działania jego organów (wyrok NSA z dnia 9 maja 2008 r., sygn. akt II OSK 531/07). Udzielone pełnomocnictwo mocuje do działania w imieniu organu, a nie w imieniu jego piastuna. Oznacza to np., że pełnomocnictwa są wydawane w imieniu organu, który udzielił odpowiedniego upoważnienia, a nie w imieniu konkretnej osoby, która pełni daną funkcję. Upoważnienie udzielone przez wójta nie wygasa zatem w sytuacji zmiany personalnej na stanowisku wójta, na skutek upływu kadencji lub wygaśnięcia mandatu. W tych przypadkach nie ma także potrzeby potwierdzania udzielonych pełnomocnictw przez nowo wybranego wójta (sygn. akt II OSK 531/07).

Przepisy Kodeksu postępowania cywilnego również nie łączą skutku odwołania lub wygaśnięcia pełnomocnictwa do działania w imieniu osoby prawnej ze zmianą piastuna organu, który udzielił pełnomocnictwa. Zgodnie z art. 86 kpc „Strony i ich organy lub przedstawiciele ustawowi mogą działać przed sądem osobiście lub przez pełnomocników”. Mowa jest w tym przepisie o „organie” a nie jego piastunie. Jako że regulacji szczególnej w tym zakresie nie przewidują także przepisy ustawy o samorządzie gminnym, uznać należy, że wygaśnięcie mandatu piastuna organu (wójta w związku z upływem kadencji) nie rzutuje na obowiązywanie udzielonych przez niego pełnomocnictw cywilnych za czasu sprawowania tej funkcji. Inaczej jest np. w postępowaniu upadłościowym, gdzie z chwilą ogłoszenia upadłości mocodawcy wygasa udzielone przez niego pełnomocnictwo prawa materialnego i procesowego (post. SN z 7.11.2003 r., I CZ 127/03).

Podstawa prawna
wyrok NSA z dnia 9 maja 2008 r.,
sygn. akt II OSK 531/07 sygn. akt II OSK 531/07
post. SN z 7.11.2003 r., I CZ 127/03

Jak możemy porozmawiać?

Jesteśmy dostępni nie tylko w biurach stacjonarnych. Bez wychodzenia z domu możesz już dziś porozmawiać z nami o swojej sprawie.

Zadzwoń lub napisz

Sekretariat

Skontaktuj się

+48 691 913 330

lub napisz kancelaria@gramatowscy.pl

Umów spotkanie

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Porozmawiajmy,
teraz także on-line

Pomoc prawna także on-line!

Od wielu już lat naszym klientom oferujemy możliwość zdalnej współpracy, stosując nasze sprawdzone narzędzia: e-Poradę i e-Kancelarię. Czekamy na Państwa nie tylko w naszych oddziałach - zapraszamy również do skorzystania z wideorozmowy lub e-Kancelarii.
 

Sopot

ul. Bitwy pod Płowcami 32/1

81-730 Sopot

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdańsk

al. Generała Józefa Hallera 169/15,

80-416 Gdańsk

Nawiguj z google

Zadzwoń

Starogard Gdański

ul. Rynek 23/3,

83-200 Starogard Gdański

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdynia

ul. Gniewska 24 A/10,

81-047 Gdynia

Nawiguj z google

Zadzwoń

Zadzwoń

Sekretariat

691 913 330

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:30

Wyślij e-mail

Sekretariat

kancelaria@gramatowscy.pl

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:30

Skorzystaj z wideochatu

Połącz się teraz online

Połącz wideo

Jesteśmy dostępni
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:30-16:30

Spotkajmy się

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Spotkajmy się w wybranej siedzibie kancelarii,
aby omówić Twoją sprawę.