Dla Instytucji

Na jakim etapie postępowania organ powinien pouczyć stronę postępowania,   że jest uprawniona do złożenia wniosku o umorzenie, odstąpienia od żądania zwrotu, odroczenia płatności albo rozłożenia na raty zgodnie z art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy społecznej?

Biorąc pod uwagę dominującą linię orzeczniczą, w przypadku orzekania o zwrocie świadczeń nienależnie pobranych, zawsze podczas postępowania o zwrot należy przeprowadzić z urzędu postępowanie wyjaśniające (sytuacja dochodowa i rodzinna) co do możliwości zastosowania ulgi zgodnie z przesłankami z art. 104 ust. 4 ups.

Czynności podjęte podczas postępowania wyjaśniającego muszą koniecznie znaleźć swe odbicie w aktach sprawy, a następnie w samej decyzji.  Gdy pracownik socjalny nie znajdzie mimo tego podstawy do złożenia wniosku do Kierownika/Dyrektora GOPS/MOPS o zastosowanie ulgi, powinien jeszcze przed wydaniem decyzji o żądaniu zwrotu pismem pouczyć ewentualnego zobowiązanego o możliwości z art. 104 ust. 4 ups. Ze względu na fakt, iż zgodnie z art. 104 ust. 3 ups dopiero w decyzji ustalającej zwrot określa się m.in. kwotę podlegającą zwrotowi, brak jest podstawy prawnej by w innym piśmie niż decyzja wskazywać ile jest to zwrotu. Jednakże ze względu na fakt, iż strona może nie chcieć przy określonej wysokości składać wniosku o zastosowanie ulgi, proponuję już w samym postanowieniu o wszczęciu postępowania wskazywać za jaki czas i jakich należności z podaniem wysokości, dotyczy postępowanie o żądanie zwrotu. W piśmie (pouczeniu) warto nawiązać do tego postanowienia wskazując po raz kolejny jakich kwot dotyczy postępowanie. Wydaje się, iż w piśmie (pouczeniu)  o możliwości z art. 104 ust. 4 ups warto również wskazać dzień (o ile to możliwe) ostatecznej daty do której taki wniosek musi wpłynąć do organu, by mógł być rozpoznany jeszcze przed wydaniem decyzji ws. żądania zwrotu. Należy jednak zaznaczyć, że nie złożenie wniosku przed wydaniem decyzji nie zamyka drogi do złożenia również po jej wydaniu wniosku dot. prośby o zastosowanie ulgi (tak: II SA/Sz 268/16 - Wyrok WSA w Szczecinie).

Podstawa prawna
II SA/Sz 268/16 - Wyrok WSA w Szczecinie
art. 104 ust. 4 ups
art. 104 ust. 3

Jak możemy porozmawiać?

Jesteśmy dostępni nie tylko w biurach stacjonarnych. Bez wychodzenia z domu możesz już dziś porozmawiać z nami o swojej sprawie.

Zadzwoń lub napisz

Sekretariat

Skontaktuj się

+48 691 913 330

lub napisz kancelaria@gramatowscy.pl

Umów spotkanie

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Porozmawiajmy,
teraz także on-line

Działamy on-line!

W obliczu panującej pandemii SARS-CoV-2 pragniemy prosić Państwa o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa odwiedzając nasze Kancelarie. Jednocześnie przypominamy, iż nieprzerwanie pracujemy on-line. Zapraszamy do naszych oddziałów lub skorzystania z e-Kancelarii.

 

Sopot

ul. Bitwy pod Płowcami 32/1

81-730 Sopot

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdańsk

al. Generała Józefa Hallera 169/15,

80-416 Gdańsk

Nawiguj z google

Zadzwoń

Starogard Gdański

ul. Rynek 23/3,

83-200 Starogard Gdański

Nawiguj z google

Zadzwoń