Zamówienia publiczne

Kancelaria Prawna Gramatowscy prowadzi bieżącą obsługę prawną podmiotów sektora publicznego, w tym służby i jednostki samorządu terytorialnego. W ramach naszej praktyki świadczymy usługi obejmujące między innymi prawo zamówień publicznych. Zdobyte w ten sposób doświadczenie i wypracowane rozwiązania sprawiają, iż Kancelaria posiada niezbędną wiedzę by świadczyć kompleksowe usługi prawne z zakresu zamówień publicznych dopasowane do potrzeb wymagających Klientów. Proponowane przez nas usługi pozwolą Państwu na stawienie czoła ryzykom i wyzwaniom zmieniającej się rzeczywisości prawnej i gospodarczej.

Dla kogo?

Przedsiębiorcy realizujący inwestycje i zamówienia ze środków publicznych,

Forma współpracy

 • stała obsługa prawna za wynagrodzeniem  miesięcznym ryczałtowym lub godzinnym
 • jednorazowa pomoc prawna , rozliczenie kwotowe lub w rozliczeniu godzinowym
 • system mieszany stosownie do potrzeb klienta

Zakres usług

Kancelaria prowadzi w szczególności obsługę prawną obejmującą:

 • zapewniamy pomoc prawną przy przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w tym przy ustaleniu przedmiotu zamówienia i wyboru optymalnego trybu postępowania, przy przygotowaniu SIWZ, umowy o udzielenie zamówienia publicznego i innej dokumentacji przetargowej, w tym w ramach projektów finansowanych ze środków publicznych lub zagranicznych;
 • ocenie pod względem formalno-prawnym wniosków lub ofert składanych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowaniu dla Zamawiającego pism takich jak wezwanie do wyjaśnień, wezwanie do uzupełnień, wezwanie do wyrażenia zgody na poprawienie omyłki, wezwanie do wyjaśnienia elementów cenotwórczych złożonej ceny ofertowej, wezwanie do przedłużenia terminu związania ofertą, informacji o wykluczeniu wykonawcy, odrzuceniu oferty oraz o wyborze oferty najkorzystniejszej,
 • składanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej i reprezentacja w postępowaniach przed KIO
 • sporządzanie opinii prawnych dotyczących zasadności i sposobu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych
 • reprezentacja wykonawców w postępowaniach sądowych przeciwko zamawiającym z tytułu zapłaty za roboty budowlane  (w tym roboty dodatkowe)
 • sporządzanie i negocjowanie umów z podwykonawcami
 • udzielaniu konsultacji i sporządzaniu opinii,
 • przygotowaniu lub ocenie pod względem formalno-prawnym treści ogłoszeń o zamówienie publiczne, specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Opiekun oferty

Jak możemy porozmawiać?

Jesteśmy dostępni nie tylko w biurach stacjonarnych. Bez wychodzenia z domu możesz już dziś porozmawiać z nami o swojej sprawie.

Zadzwoń lub napisz

Sekretariat

Skontaktuj się

+48 691 913 330

lub napisz kancelaria@gramatowscy.pl

Umów spotkanie

Wybierz odpowiedni dla Ciebie termin

Umów spotkanie

Publikacje związane z Zamówieniami publicznymi

Porozmawiajmy,
teraz także on-line

Działamy on-line!

W obliczu panującej pandemii SARS-CoV-2 pragniemy prosić Państwa o zachowanie wszelkich zasad bezpieczeństwa odwiedzając nasze Kancelarie. Jednocześnie przypominamy, iż nieprzerwanie pracujemy on-line. Zapraszamy do naszych oddziałów lub skorzystania z e-Kancelarii.

 

Sopot

ul. Bitwy pod Płowcami 32/1

81-730 Sopot

Nawiguj z google

Zadzwoń

Gdańsk

al. Generała Józefa Hallera 169/15,

80-416 Gdańsk

Nawiguj z google

Zadzwoń

Starogard Gdański

ul. Rynek 23/3,

83-200 Starogard Gdański

Nawiguj z google

Zadzwoń