fbpx

Publikacje

Roszczenia Odwołanego dyrektora Szkoły

Roszczenia Odwołanego dyrektora Szkoły

Przepisami obecnie traktującymi o możliwości odwołania dyrektora szkoły jest art. 66 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). Ustawodawca wskazał w nim, iż  organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole lub placówce odwołuje nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w razie:

(więcej…)

/ czytaj więcej
Zarządca sukcesyjny

Zarządca sukcesyjny

Dnia 25 listopada 2018 r. wejdzie w życie ustawa o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1629). Jej głównym celem jest stworzenie warunków do zapewnienia ciągłości istnienia i funkcjonowania przedsiębiorstwa osoby fizycznej po jej śmierci poprzez powołanie zarządcy sukcesyjnego, którego zadaniem jest prowadzenie spraw przedsiębiorstwa po śmierci jego właściciela do momentu ukończenia wszelkich formalności spadkowych. Ustawa ta wprowadza także dodatkową ochronę praw osób trzecich związanych z prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej, takich jak pracownicy i kontrahenci.

(więcej…)

/ czytaj więcej
Nowe przepisy dotyczące transportu na terenie Francji

Nowe przepisy dotyczące transportu na terenie Francji

Od pierwszego lipca wszystkich kierowców wykonujących usługi transportowe na terenie Francji obejmą nowe przepisy dotyczące między innymi płacy minimalnej. Sprawa dotyczy kierowców delegowanych do pracy na terenie Francji, w szczególności kabotażu, przewozu dwustronnego i co istotne przywozu towarów na terytorium Francji. Wyłączono z zakresu uregulowania wyłącznie tranzyt. Objęcie francuskimi przepisami przywozu towarów na teren Francji zostało potwierdzone wprost przez projektodawców w toku debaty przed francuskim parlamentem.

(więcej…)

/ czytaj więcej
Certyfikaty w kontekście nowej ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Certyfikaty w kontekście nowej ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

W dniu 10 lipca 2015r. weszła w życie nowa ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U.2015.881; zwana dalej: ustawą o substancjach zubożających warstwę ozonową). Jak sama nazwa wskazuje głównym celem tejże ustawy jest szeroko rozumiana ochrona środowiska – klimatu. Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową wychodzi naprzeciw obowiązkom wynikającym z regulacji prawa Unii Europejskiej.  (więcej…)

/ czytaj więcej
Nowe prawo upadłościowe szansą dla przedsiębiorców?

Nowe prawo upadłościowe szansą dla przedsiębiorców?

Prawo upadłościowe przedsiębiorcom kojarzy się z bankructwem i końcem działalności zaś wierzycielom z ostateczna utratą możliwości zaspokojenia swoich wierzytelności. Z upadłym dłużnikiem nikt nie chce rozmawiać. Nowelizacja prawa upadłościowego ma to zmienić. (więcej…)

/ czytaj więcej
Słów kilka o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych

Słów kilka o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych

W połowie roku ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (zwana dalej: u.o.d.o.) uległa nowelizacji. Nowością jaką ustawodawca zdecydował się wprowadzić do polskiego systemu prawnego jest instytucja tzw. administratora bezpieczeństwa informacji, czyli osoby odpowiedzialnej u danego administratora danych osobowych za nadzór nad przestrzeganiem przepisów związanych z ochroną danych osobowych. Ponadto, na administratora danych osobowych nałożono kilka nowych obowiązków w zakresie prowadzenia dokumentacji zapewniającej odpowiednie standardy ochrony danych. Warto też wspomnieć o kilku istotnych obowiązkach istniejących już od dawna. (więcej…)

/ czytaj więcej
Intercyza małżeńska, jako bufor bezpieczeństwa przedsiębiorcy na ciężkie czasy.

Intercyza małżeńska, jako bufor bezpieczeństwa przedsiębiorcy na ciężkie czasy.

Prowadzenie działalności gospodarczej nieodzownie wiąże się z ryzykiem, które przy ziszczeniu się czarnego scenariusza może skutkować osobistą odpowiedzialnością osób bezpośrednio kierujących przedsiębiorstwem.  Jednym ze sposobów legalnego zabezpieczenia się przed taką ponurą wizją jest odpowiednie rozmieszczenie składników majątkowychpomiędzy masy majątkowe występujące w małżeństwie za pomocą małżeńskiej umowy majątkowej (tzw. intercyzy) uregulowanej w ustawie z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (j.t. Dz.U.2015.583 ze zm.; zwana dalej: „krio”). (więcej…)

/ czytaj więcej


Strona wykorzystuje Cookies. Dowiedz się więcej w regulaminie.